Kurs public relations i efektywnej komunikacji w biznesie

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu public relations i efektywnej komunikacji w biznesie, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • znajomość branży podstawą budowania strategii PR,
 • podstawy autoprezentacji,
 • public relation a administracja publiczna,
 • działania PR a kwestie finansowe,
 • identyfikacja graficzna firmy,
 • charakterystyka relacji B2B,
 • język wystąpień publicznych,
 • e-PR,
 • relacje z mediami,
 • zarządzanie eventami,
 • charakterystyka sytuacji kryzysowych i sposoby ich opanowania,
 • zakres prawny działalności agencji public relations,
 • przełożenie zachowań kulturowych na zachowania konsumenckie,
 • dziedziny pokrewne public relations,
 • redakcja tekstów promocyjnych,
 • sprostowanie i udzielanie odpowiedzi prasowych,
 • strategia w działaniach public relations,
 • praca z kamerą i mikrofonem – zajęcia warsztatowe,
 • zasady postępowania w sytuacji naruszenia praw firmy, marki, jej zarządu, pracowników poprzez publikacje w mediach.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ