Kurs grafiki komputerowej w pakiecie Adobe

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu projektowania graficznego przy pomocy pakietu Adobe, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Zakres teoretyczny
  • typologia rodzajów grafiki komputerowej,
  • teoria barw,
  • typologia formatów graficznych.
 • Grafika rastrowa
  • zarządzanie obiektami,
  • tworzenie zaznaczeń,
  • praca na warstwach,
  • retuszowanie,
  • zarządzanie podstawowymi obiektami graficznymi i tekstem.
 • Grafika wektorowa
  • importowanie i eksportowanie grafiki,
  • zarządzanie obiektami wektorowymi,
  • operowanie obiektami,
  • edycja tekstów a grafika wektorowa,
  • kontrola dokumentów.
 • Publikacja grafiki w Internecie
  • model barw i rozdzielczość a wyświetlanie grafiki na ekranie,
  • publikacja obrazów w Internecie,
  • cięcie i dzielenie obiektów,
  • optymalizacja.
 • Wydruk grafiki
  • problematyka profili barw i rozdzielczości obrazu,
  • podstawowe ustawienia drukowania,
  • ustawienia położenia, rozmiaru i skalowania obrazka na stronie,
  • przygotowanie grafiki do druku: eksportowanie obrazu do formatu PDF.
 • Przetwarzanie wsadowe
  • automatyczna konwersja rozmiaru wielu obrazów,
  • automatyczna konwersja rozmiaru i zmian nazw wielu obrazów oraz ustawienia stopnia kompresji,
  • automatyczne obracanie wielu obrazów,
  • automatyczna zmiana wielu kolorowych obrazów do trybu odcieni szarości.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ