E-learning

E-Learning można zdefiniować jako uczenie się z wykorzystaniem technologii elektronicznych w celu uzyskania dostępu do programu edukacyjnego poza tradycyjną klasą. W większości przypadków odnosi się do kursu, programu lub stopnia ukończonego całkowicie online. Istnieje wiele terminów używanych do opisania uczenia się online, za pośrednictwem Internetu, od kształcenia na odległość, po skomputeryzowane nauczanie elektroniczne, nauczanie online, uczenie się przez Internet i wiele innych. E-Learning okazał się skuteczną metodą szkolenia, a edukacja staje się sposobem na życie.