Specjalista ds. odnawialnych źródeł energii

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu odnawialnych źródeł energii, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodów z tym związanych.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Energia wiatrowa
  • wprowadzenie do energii wiatrowej,
  • analiza parametrów wiatru,
  • tworzenie elektrowni wiatrowej.
 • Energia wodna
  • wprowadzenie do energii wodnej,
  • analiza parametrów wody,
  • tworzenie i typologia elektrowni wodnych.
 • Energia słoneczna
  • wprowadzenie do energii słonecznej,
  • analiza parametrów słońca,
  • tworzenie elektrowni słonecznej i instalacji fotowoltaicznej.
 • Energia geotermalna
  • wprowadzenie do energii geotermalnej,
  • analiza parametrów energii geotermalnej,
  • tworzenie elektrowni geotermalnych.
 • Energia biomasy
  • wprowadzenie do energii biomasy,
  • analiza parametrów energetyczne energii biomasy,
  • technologie wykorzystania biomasy i budowa elektrowni.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ