Kurs księgowości w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu księgowości, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawy wiedzy o rachunkowości finansowej
  • wprowadzenie do analizy finansowej,
  • wprowadzenie do sprawozdań finansowych,
  • zasady zakładania działalności gospodarczej,
  • zasady zarządzania działalnością gospodarczą,
  • zasady zarządzania operacjami gospodarczymi,
  • analiza problematyki aktywów oraz pasywów,
  • ewidencja dowodów księgowych,
  • podstawowe operacje bilansowe,
  • podstawowe operacje wynikowe,
  • obsługa rachunkowych programów komputerowych.
 • Zagadanienia publicznoprawne
  • przepisy prawne i instytucji finansowych,
  • ustalanie i pobór podatków w Polsce,
  • analiza podatku VAT,
  • formy opodatkowania działalności gospodarczej,
  • zasady prowadzenia ksiąg podatkowych,
  • zasady naliczania podatków i opłat obciążających przedsiębiorstwa,
  • wprowadzenie do rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

TAK

 • EVDC / EICE / ISQ / MEN
 • Egzamin: TAK (w zależności od rodzaju kursu / szkolenia)

LISTA DOSTĘPNYCH CERTYFIKATÓW KSZTAŁCENIA:

 • European Vocational Development Certification (EVDC)
 • European International Certification in Education (EICE)
 • Innovation Standard of Qualification (ISQ)

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM KSZTAŁCENIA:

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

ZOBACZ OPCJE SZKOLEŃ I KURSÓW REALIZOWANYCH ZDALNIE:

PROGRAM KSZTAŁCENIA REALIZOWANY PRZEZ:

TERMINY I WIĘCEJ INFORMACJI: TUTAJ