Kurs informatyki w dydaktyce szkolnej

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu wykorzystywania informatyki w dydaktyce szkolnej, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Obsługa komputera i administrowanie systemem
  • wiedza o głównych komponentach komputera,
  • zarys historii systemów Windows i umiejętność poruszania się w tym środowisku (XP, Vista, 7),
  • zarządzanie aplikacjami,
  • administrowanie systemem i zarządzanie kontami użytkowników,
  • budowanie ochrony antywirusowej,
  • rozwiązywanie najczęstszych problemów.
 • Obsługa poczty elektronicznej i korzystanie z Internetu
  • obsługa poczty elektronicznej,
  • problematyka korzystania z Internetu, efektywne sposoby wyszukiwania informacji.
 • Tworzenie tekstów, rysunków, prezentacji multimedialnych
  • tworzenie nowych dokumentów różnego typu i zarządzanie powstałymi,
  • edycja tekstu,
  • podstawowe formatowanie tekstu,
  • wstawianie ilustracji do plików różnego typu,
  • tworzenie i formatowanie obiektów graficznych,
  • tworzenie prezentacji multimedialnych (prezentacja, slajd, szablon, wstawianie obiektów, przeprowadzenie prezentacji),
  • publikowanie prezentacji.
 • Obsługa urządzeń cyfrowych
  • obsługa aparatu fotograficznego, kamery cyfrowej, mikrofonu,
  • transfer materiałów multimedialnych do komputera,
  • przegląd formatów i obróbka materiałów multimedialnych.
 • Zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów
  • korzystanie z komputera a zdrowie fizyczne i psychiczne (sposoby unikania chorób wzroku, kręgosłupa, zagrożeń psychicznych),
  • problem anonimowości kontaktów i ryzyko z tym związane. Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Internetu,
  • prawa autorskie i możliwość ich naruszania.
 • Podstawy e-nauczania
  • przegląd platform e-nauczania. Korzystanie z dziennika elektronicznego,
  • publikowanie treści dydaktycznych,
  • kontrola aktywności ucznia,
  • portale edukacyjne: rejestracja, wykorzystanie, pobieranie materiałów.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie