Kurs zakładania działalności gospodarczej i prowadzenie MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu przedsiębiorczości i zakładania firm, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • wprowadzenie do przedsiębiorczości w zakładaniu własnej firmy,
 • porównanie rynku polskiego a rynku europejskiego,
 • wymagane kompetencje liderów – twarde i miękkie,
 • omówienie problematyki leasingu,
 • typizacja przedsiębiorstw ze względu na zakres prawny i rodzaj działalności,
 • rozwiązania na uzyskanie wsparcia ze strony Unii Europejskiej,
 • działalność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),
 • systemy księgowe w MŚP,
 • określanie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa,
 • problematyka biznesplanu,
 • problematyka finansowania działalności gospodarczej,
 • problematyka faktoringu,
 • problematyka franchisingu,
 • zarządzanie dokumentami w ramach współpracy z odpowiednimi urzędami. 

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie