Projektant 2D AutoCAD

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu projektowania 2D za pomocą oprogramowania AutoCAD, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godziny

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • Podstawy pracy w programie AutoCAD
   • wprowadzenie do operacji na plikach,
   • zarządzanie danymi graficznymi,
  • nauka pojęć pracy w programie AutoCAD.
 • Tworzenie prostych obiektów
  • edytowanie obiektów tekstowych,
  • technika kreskowania,
  • technika wypełniania,
  • technika przykrycia.
 • Manipulowanie obiektami
  • typologia rysowania,
  • zaznaczanie elementów,
  • Zarządzanie elementami,
  • modyfikacja elementów,
  • wymiarowanie elementów.
 • Wydruk
  • dopasowanie arkusza przestrzeni papieru,
  • dostosowanie parametrów wydruku,
  • tworzenie ze skalowaniem pojedynczej rzutni w przestrzeni modelu.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie