Kurs pozyskiwania dotacji unijnych

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS 

 • Definicja projektów unijnych
  • etapy życia projektów,
  • zasady projektów i wniosków unijnych,
  • zasady dokumentacji projektowej,
  • cechy zespołu projektowego.
 • Budżet projektów
  • otrzymanie wsparcia ze środków unijnych,
  • etapy rozliczania projektu unijnego,
  • zasady budżetowania projektów,
  • wprowadzanie do księgowości projektu.
 • Zarządzanie projektami
   • zarządzanie bazą danych,
   • zarządzanie projektami unijnymi,
   • badanie rynkowe w projektach unijnych,
  • analiza i monitorowanie projektu unijnego.
 • Warsztaty
  • redagowanie wniosku unijnego,
  • badanie dostępności dotacji unijnych,
  • tworzenie promocji projektu unijnego.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie